Tag Archive : چراعلی:فزت و رب الکعبه

0

چکونگی ضربت خوردن ودفن”شبانه”مخفیانه تاکشف قبربعدازصدسال

       خبر      30 ژوئن, 2016

چرا علی: فزت و رب الکعبه/چکونگی ضربت خوردن ودفن"شبانه"مخفیانه تاکشف قبربعدازصدسال کلمه «فوز» عبارت است از رسیدن به آرزو و خیر و خوبی و رهایی از شر پلیدی (الفوز: النجاه و الظفر بالامنیه و الخیر)[1] بعضی از لغت‌دانان عرب در…… بیشتر »