0

aaa 354 views

خبر

خاطرات یک زائری از60سال پیش زیارت حرم عسکریین

فوریه 15, 2016 در 2:48 ب.ظ توسط

DSC_2753

خاطرات یک زائری از60سال پیش  زیارت حرم عسکریین

DSC_2739 DSC_2741 DSC_2742

امرور(دوشنبه 26بهمن1394)ازنمازجماعت عصربرمی گشنم یک  پیرمردنورانی دیدم که دسنهایش قنوت وار درحال دعابود،دلم نیامدکه ازاین سوژه باحال به این سادگی بگذرم

چندتا عکس درهمان حال که اشکهایش آماده ریزش بود گرفتم،بعدرفتم برای مصاحبه

قلبش نیز چون چهره اش نورانی مینمود ف،اسمش "حاج علی اکبرشریعتی"بود ازکاروان "ثامن سیرمشهد"آمده بود.

وی می گفت من چندین باربه زیارت ائمه اطهار(ع)آمده ام واز60سال پیش زیارت حرم عسکریین علیهماالسلام  گفت

آقای شریعتی میگفت شصت سال پیش آمده بودیم ازطرف رودخانه دجله آمدیم ،راه خراب وگلی بود وآبگرفته،پول می دادیم با"فرغون"مارا می آوردندحرم،درحرم هم ماجراداشت!

در6گوشه ضریح 6زیارتنامه خوان نشسته بودند که بازوراززائرپول میگرفتندبه بهانه خواندن زیارتنامه! اگرزائریی قبول نمیکرد،محکم یقه اش رامی گرفتند،تامرزخفگی! که آن رعب ووحشت  حاصل این اقدام ،تسلیم شدن ودادن 5ریال بود.

حرم بعلت ناامنی از 3ساعت بعدازاذان ،بسته می شد"تعطیل"بود

DSC_2744

ومصیبت دیگراین بود که حدود10نفردراطراف حرم می  پلیکیدند که شمارا ببرندخانه شان(کرایه بگیرند)ولی یک شخصی بود بنام"شیخ محمودخراسانی" که مامی رفتیم خونه شیخ محمود،کرایه هم می دادیم،2روز اینجابودیم 

این مردنورانی اگرچه  جواندل بود وباروحیه ولی درویلچرنشسته بود ونوه اش رتق وفتق امورمی می کرد

DSC_2743 DSC_2748 DSC_2750 DSC_2753

برچسب‌ها, , , , , , ,

پاسخ دهید