0

aaa 240 views

خبر / گزارش تصویری

سامرا”عسکریین”دوم فروردین1395ده هزارزائر

مارس 21, 2016 در 7:24 ب.ظ توسط

DSC_4627

سامرا"عسکریین"دوم فروردین1395ده هزارزائر

امروزدوشنبه2فروردین1395/21مارس2016 حرم امامین عسکریین علیهماالسلام-سامرا

ازاول صبح  جمعیت نشان ازکثرت زائرداشت

تاظهر امروز جمعیت زواربه ده هزارنفرمی رسید وجمعیت نمازگزارشایدبه 5هزارنفرمی رسید

کل فضای صحن و"باب القبله وباب الدخول صفوف نمازگزاربود،غیراز ازورودی باب الذخول که تردد زائران بوده

اکثرزائران زوری برنامه ریزی می کنند که یک  تا2ساعت قبل از اذان  واردحرم عسکریین شوند وبعداز زیارت ونماز وناهار  برمی گردند،بعضیها هم شب رادرصحن ویا سرداب ویا حسینیه بیتوته می کنند

چندنکته

*اول اینکه من همیشه برایم این سؤال مطرح بوده وآن اینکه چراجمعیت  هزاری نفری زوار ،تعدادکسانی که درنمازجماعت شرکت میکنند نصف جمعیت حاضراست؟

ویا اینکه آیاممکن است کسانی به زیارت بیایند واما حال شرکت درنماز جماعت رانداشته باشند؟

امروز صبح جواب سؤالم را یافتم

DSC_4571 DSC_4573 DSC_4574 DSC_4575 DSC_4576

همانطوری که درتصاویرمشاهده می کنیدحدود400نفردرسرداب بیتوته کردند وزمانی که ما درحال اقامه نمازجماعت بودیم بیش ازنیمی ازاین جمعیت اززیرپتو بیرون نیامدند ودریکی ازعکسها مشاهده می کنید5نفر بیداربودند ،نشسته بودن داشتندباهم مزاح  می کردند ولی پانشدندبیایند نماز

بعدازسلام نمازسریع رفتم دروری توی همین شیستان زدم وبالا سرخوابیده هارفتم حدود یک سوم برای نمازآمده بودند،نیمی از بقیه  بیداربودند،اماحال بیرون آمدن از زیرپتو رانداشتند،ثلثی از بیتوته کنندگان هم خواب بودند

DSC_4577 DSC_4578 DSC_4579

اولین گروهی که  دیدم درصحن باب القبله نشسته بودندچندخانواده بودند که ازعلی آبادکتول "استان گلستان" بدون کاروان آمده بودند

آقای قربانعلی علی آبادی متولد1352 که طلبه قم است نهمین باری که به سامراآمده دخترخانم نوجوانی بنام "معصومه میرزایی"دانش آموز کلاس ششم بود که وقتی پرسیدم:چرا به سامراآمده اید و دراین حرم چندنفرمدفون هستند؟

DSC_4585

چنان توضیح جالبی داد واسامی هر4نفر"امام هادی-امام عسکری-نرجس خاتون(مادرامام زمان) وحکیمه خاتون(دخترامام جواد)برایم گفت که نشان از هوش واطلاعات این دخترداشت،درصورتیکه من 4روزپیش ازیکی ازروحانی که ازقم امده بود همین سؤال را کرده بودم نتوانست هر4نفررا نام ببرد

فضای صحن

DSC_4587 DSC_4589 DSC_4590 DSC_4591 DSC_4594 DSC_4595  DSC_4599 DSC_4600 DSC_4602

DSC_4609 DSC_4610

این هم راه جدیدی که اخیرین بازشده برای رفتن به "سرداب" بموازات باب الدخول،ازکنارحسینیه

DSC_4611

فضای داخل حرم"رواقها"هم شلوغ بود

 

نمازجماعت ظهروعصر

DSC_4634 DSC_4635 DSC_4636 DSC_4637 DSC_4638DSC_4628 DSC_4630 DSC_4631 DSC_4632DSC_4633 DSC_4623 DSC_4624 DSC_4625DSC_4627 DSC_4622 DSC_4620

بعدازنماز

DSC_4640 DSC_4641 DSC_4642 DSC_4643 DSC_4644 DSC_4645 DSC_4646 DSC_4647 DSC_4648 DSC_4649 DSC_4650 DSC_4651 DSC_4652 DSC_4653 DSC_4654 DSC_4655 DSC_4656 DSC_4657

صف  مهمانسرا"مضیف"حرم عسکریین

DSC_4657DSC_4658 DSC_4659 DSC_4660 DSC_4661 DSC_4662

DSC_4678 DSC_4676 DSC_4675 DSC_4674 DSC_4673DSC_4672 DSC_4671 DSC_4669 DSC_4668 DSC_4667DSC_4662 DSC_4663 DSC_4664 DSC_4665 DSC_4666

برچسب‌ها, , , , , , , ,

پاسخ دهید