0

aaa 1,255 views

دسته‌بندی نشده

یک شبانه روز”حرم عسکریین”-سامرا/گزارش مصور

مارس 18, 2016 در 1:30 ب.ظ توسط

DSC_3869

گزارش یک شبانه روز"جمعه"حرم عسکریین-سامرا

DSC_3869اینجا سامراست وحرم امامین عسکریین علیهماالسلام

اسفند28سال1394برابربا18مارس2016-روزجمعه

ضریح عسکریین-سامرا           DSC_1336

معمولا حرم عسکریین درشب وروزجمعه شلوعترین شبانه روزرا بخودمی بیند

مردم عراق دراین موفع ازهفته آماربالای زائرین راشکل می دهند،دربقیه روزهای فته بیشترین آمارا زائران ایرانی دارند

عراقیها ازشهرهای مختلف بصورت خانوادگی وعشائری می آیند،باروبندیل سفررا باخودمی آورند،بعضیها شب را دراینجا بیتوته می کنند،اینها خوابیدن درصحن"فضای باز"رابیشترمی پسندند،چندتا پتوبرمیدارند،درهمین صحن واگربارانی باشد درایوان اطراق میکنند

نمازجماعت مغرب وعشای 27اسفند

DSC_4249 DSC_4250DSC_4248 DSC_4246 DSC_4245DSC_4243 DSC_4244

دوهفته است که  ریزش جمعیت داشته -چندهفته پیش علت فزونی جمغعیت را ازپیشنماز"امام جماعت شیخ سیف"پرسیدم ایشان علتش را درتعطیلی بین ترم مدارس ودانشگاهها ی عراق اعلام کرد

فضای صحن درشب جمعه ساعت حدود10شب

DSC_4261 DSC_4262 DSC_4263 DSC_4265 DSC_4266

سحرگاه "شب جمعه" یک ساعت مانده به اذان صبح

اذان صبه ساعت04:51دقیقه است تصاویردرساعت 4:05دقیقه گرفته ام-جمعیتی حدود20تا30نفردراطراف ضریح هستند،بعضی نمازشب میخوانند،عده ای زیارتنامه،بعضی قرآن میخوانند،بعضی ادعیه دیگر،قلیلی محوتماشایندوشایدتفکر،چندنفرکه درحال زیارتند

توضیح اگرجمعیتی حدود100نفر دررواقهامی بینید ،این عکسهادرمرحله بعدی"نیم ساعت بعد"گرفته شده که برجمعیت شب زنده دارافزوده شده است/ازهمه رواقها تصاویربرداشته ام

ازنیمی ازافرادحاضرگفتگو کردم حتی عراقیها:افرادحاضرکه بیشترینش ایرانیند وازکاروانهای اصفهان ومشهد وتربیت حیدریه بودند،یک روحانی جوان که نزدیک حرم است "رشتی" درحوزه علمیه "بناب"تحصیل می کند که بصورت 4نفره آمده اند

عراقیهایی که بودندیک سوم جمعیت سحرخیزان راتشکیل می دهند ازشهرهای "نینوا،نجف،بصره "آمده اند

بچه های ستاد بازسازی (که بالباس فرم آبی ویاخاکستری هستند)بعضیها هم مثل همین تفی ادبی فومنی-که بالباس شخصی هستند وعده ای ازدانشجویان امام صادق "مرحله دوم"که دیشب رسیده اند-لباس شخصی پوشیده اند

DSC_4267 DSC_4268 DSC_4269 DSC_4271 DSC_4272 DSC_4273 DSC_4274 DSC_4276 DSC_4277 DSC_4278 DSC_4279 DSC_4280 DSC_4282 DSC_4283 DSC_4284 DSC_4285 DSC_4287 DSC_4288 DSC_4289 DSC_4290 DSC_4291 DSC_4292 DSC_4293 DSC_4294 DSC_4295 DSC_4296 DSC_4297

نمازجماعت صبح جمعه

DSC_4298 DSC_4299 DSC_4302

مضیف"مهمانسرای حرم" صبح جمعه 28اسفند1394

DSC_4303 DSC_4304 DSC_4305 DSC_4307 DSC_4308

دقایقی قبل ازاذان طهر-صحن حرم امامین عسکریین علیهماالسلام+نمازجماعت نماز"ظهروعصر"جمعه 28اسفند1394-جمعیت حدود3000نفرمی رسد

DSC_4310 DSC_4311

DSC_4312 DSC_4313

DSC_4314 DSC_4318 DSC_4319 DSC_4320DSC_4324

واما این 15نفربرادران عزیز"دانشجویان دانشگاه امام صادق هستند که دیشب به سامرارسیده اند"گروه دوم" که متأسفانه علیرغمی که در200متری صحن مستقربودند درنمازجماعت شرکت نکردند ودقابقی بعداز پایان نمازجماعت -برای خودشان "جدا"نمازجماعت برگزارکرده اند!

وقتی پرسیدم ازدوستانشان که چرا ازجماعت  ونمازاول وقت غافل شدند؟

گفتند:کارداشتند،داشتند،جای استقرارشان راتمیزمی کردند،لباس می شستند!

ومیخواستم بدینوسیله به مسؤلین محترم دانشگاه امام صادق (ع)عرض کنم به دانشجویان دررابطه به اهمیت نمازجماعت ونمازاول وقت سفارشات لازم رابفرمایند

ودیگراینکه ماه قبل  "16نفرازدانشجویان دانشگاه امیرکبیرتهران آمده بودندکه خیلی مقیدبودند درشرکت به نمازجماعت  برگزاری جلسات ادعیه وروابط عمومی بهتری ازبچه های امام صادق داشتند.

DSC_4327

واین هم شیطنت بچه ها در2متری  روبروی صفوف نمازجماعت"ظهروعصر"جمعه

DSC_4325

واینها هم ازکاظمین آمده اند

DSC_4326

واینها هم عکس های نمازجماعت غروب جمعه (شب شنبه)28اسفند94

DSC_4328 DSC_4331 DSC_4332 DSC_4334 DSC_4335 DSC_4337

برچسب‌ها, , , , , , , , , ,

پاسخ دهید